Skip to the content

ECview (Energy Control View) is een online energiemonitoringsprogramma waarmee u uw energiekosten en -verbruik bewaakt en beheert.

ECview verzamelt data uit allerhande beschikbare bronnen, vanuit dataloggers, API’s, handmatige input en uiteraard de comptabele meetdata van het meetbedrijf.
ECview leest zowel uw hoofdmeter als ook uw tussenmeter gas, elektriciteit, warmte en water uit zodat u op ieder gewenst moment van de dag uw energieverbruik kunt inzien en bijsturen als dat nodig is.

U sluit een abonnement af op de dienstverlening van ECView en maakt daarmee optimaal gebruik van de diensten die hieraan gekoppeld zijn: het uitlezen, het bewaken, het sturen van alert e-mails, rapportages e.d. ECView is dan ook een onmisbaar instrument bij het verlagen van uw energiekosten.

Met het energieregistratie- en bewakingssysteem van ECview gaat uw bedrijf snel en doeltreffend energie besparen en voldoet u bovendien aan de actuele wet- en regelgeving.

Maatwerk

   Jaarabonnement gebaseerd op;
-  Inzicht in het energieverbruik van uw
   hoofd- en tussenmeters water, gas
   en elektriciteit
-  4x per jaar update rapport met besparingsadvies
-  Onderzoek en uitwerking energiekosten
   aan Energieleverancier, Netbeheerder
   en Meetbedrijf
-  Opname isolatiewaarde gebouw,
   elektrische- en gasinstallatie
-  Maatwerkadvies van energieadviseur

Plus

   Jaarabonnement gebaseerd op;
-  Inzicht in het energieverbruik van uw
   hoofd- en tussenmeters water, gas
   en elektriciteit
-  2x per jaar update rapport met besparingsadvies
-  Onderzoek energiekosten aan
   Energieleverancier, Netbeheerder
   en Meetbedrijf
-  Review energieadviseur status energie-
   en kostenbesparende maatregelen

Basis

   Jaarabonnement gebaseerd op;
-  Inzicht in het energieverbruik van uw
   hoofd- en tussenmeters water, gas en
   elektriciteit
-  1x per jaar update rapport van uw
   energieverbruik
-  tekstverklaring energieverbruik
-  Zonder review van een energieadviseur