Skip to the content

Gemeenten hebben CO2-doelstellingen, industrie en agrosector waar de kosten van energieverbruik oplopen van 30 tot 40 procent van de totale kosten, de opkomst van maatschappelijk verantwoord ondernemen; er zijn genoeg redenen om uw energieverbruik omlaag te brengen.


Binnen het beleid van een organisatie hoort energiebesparing tegenwoordig bij de 'corporate identity'.

 

Recente regelgeving van de overheid verplicht bedrijven met een jaarlijks verbruik > 50.000 kWh en/of > 25.000 m3 gas om energiebesparende maatregelen te nemen. Voor deze organisaties geldt de Informatieplicht.

In het Activiteitenbesluit staat dat deze bedrijven die vallen onder artikel 2.15 alle erkende maatregelen moeten nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Het toepassen van een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) staat als maatregel op deze lijst. Online energiemonitoring vormt hier de basis van.

Energiemonitoring is bedoeld om inzicht in het energieverbruik van uw bedrijf te creëren, het energieverbruik te beïnvloeden en daarmee kostenbesparing te genereren.

Met energiemonitoring zorgt u voor optimaal energiemanagement en door de juiste energie efficiënte aanpassingen bespaart u onnodige kosten!

De gebouwen in Nederland zijn verantwoordelijk voor meer dan 30% van het energieverbruik en leveren ruim 30% van de klimaatonvriendelijke CO2-uitstoot. Volgens het klimaatverdrag van de Verenigde Naties moet de opwarming van de aarde beperkt worden tot maximaal 1,5 à 2 °C.
Broeikasgassen, waaronder CO2, worden gezien als belangrijke oorzaak voor de opwarming van de aarde met een schadelijke klimaatverandering tot gevolg. Om de schade te beperken zijn er stevige energie reductiedoelen gesteld.

Om de doelen te halen zijn tal van maatregelen noodzakelijk.

In Europa is door alle lidstaten van de Europese Unie afgesproken de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Om dat te bereiken is energiebesparing van groot belang, samen met het opwekken van duurzame energie. Hernieuwbare energie uit wind en zon moet het verbruik van fossiele brandstoffen als olie, steenkool en aardgas terugbrengen.

Actief monitoren van energieverbruik met ECview kan leiden tot een besparing van 5 tot 30% op uw jaarlijkse energieverbruik en -kosten. En daar kunnen wij u mee helpen; door onze expertise in meerdere geledingen van de energiemarkt adviseren wij u in besparende maatregelen op uw energieverbruik en -kosten en voeren wij deze maatregelen voor u uit!