Skip to the content

Gemeenten hebben CO2-doelstellingen, industrie en agrosector waar de kosten van energieverbruik oplopen van 30 tot 40 procent van de totale kosten, de opkomst van maatschappelijk verantwoord ondernemen; er zijn genoeg redenen om je energieverbruik omlaag te brengen.

Binnen het beleid van je organisatie hoort Energiebesparing tegenwoordig bij je corporate identity.
Energiemonitoring is dan de eerste stap om tot die doelstelling te komen.

Energiemonitoring is bedoeld om inzicht in het energieverbruik van uw bedrijf te creëren, het energieverbruik te beïnvloeden en daarmee kostenbesparing te genereren.

Actief monitoren van energieverbruik kan leiden tot een besparing van 5 tot 30% op uw jaarlijkse energieverbruik en -kosten. En daar kunnen wij u mee helpen; door onze expertise in meerdere geledingen van de energiemarkt adviseren wij u in besparende maatregelen op uw energieverbruik en -kosten en voeren wij deze maatregelen voor u uit!

Recente regelgeving van de overheid verplicht bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat om gebouwen met een jaarlijks verbruik > 50.000 kWh en/of > 25.000 m3 gas. Voor deze organisaties geldt de Informatieplicht.

In het Activiteitenbesluit staat dat deze bedrijven die vallen onder artikel 2.15 alle erkende maatregelen moeten nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) staat als maatregel op deze lijst. Online energiemonitoring vormt hier de basis van.