Skip to the content

Efficiënter energieverbruik van gebouwen

Gebouweigenaren en -beheerders met een jaarverbruik hoger dan 50.000 kWh en/of 25.000 Nm3 gas zijn door de overheid verplicht gesteld en moeten kunnen aantonen dat hun gebouwinstallaties geen energie verspillen. Het blijkt dat nog veel organisaties zich hier onvoldoende van bewust zijn, terwijl de hoogte van de boete voor rechtspersonen kan oplopen tot maar liefst € 20.250!
Voor het realiseren van energiebesparing in de gebouwde omgeving moeten gebouwen efficiënter worden in het energieverbruik en daarbij is een energiemonitoringssysteem een verplicht hulpmiddel.

Het ECview energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) is krachtig in het samenstellen van overzichtelijke verbruiksrapportages.

Door het inzichtelijk maken van het verbruik van elektriciteit, aardgas en warmte in de vorm van tabellen en grafieken met het verbruik per tijdseenheid (kwartier, uur, dag, etmaal, week, maand, seizoen, jaar, decennium) kunt u middels de ECview software aanzienlijk besparen. Het energiemonitoringsysteem van ECview geeft u direct inzicht in het energiegebruik van uw vastgoed. Door verantwoord om te gaan met de beschikbare energie, kunt ook u duurzaam ondernemen. Er is winst te behalen wanneer u het energieverbruik van ‘gebouwgebonden' installaties analyseert op frequente basis en daaraan conclusies kunt verbinden.

Vele organisaties besparen energie en kosten en kunnen zich presenteren als een duurzame onderneming.

Afwijkingen in het verbruikspatroon wordt in vergelijk met uw branche/leeftijd pand vanuit onze benchmark zichtbaar. Toe- en/of afname van uw energieverbruik komen in beeld, kansen voor energiebesparing komen boven water. Wilt u echt grip op uw gas, elektra of waterverbruik? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij richten graag een demo voor u in. Met onze laatste versie kunt u nieuwe groepen samenstellen en uitgebreid vergelijkingen maken. Zo maken we het bewaken en beheren van uw energieverbruik en -kosten wel heel eenvoudig.

De beste energiebesparing is de energie die u niet hoeft te gebruiken. Met ECview bewaakt u op effectieve wijze uw energieverbruik. U ziet vanuit een eenvoudig te bedienen opzet waar onnodig energie gebruikt wordt. U ziet ook waar de grootste energieverbruikers zitten en de kans op energiebesparing dus het grootst is. Om te komen tot efficiënt energieverbruik geeft ECview richting aan besparingen op het gebied van zowel technische maatregelen als veranderingen binnen de organisatie en van gedrag van mensen.

energiemonitoring

Voordelen energieregistratie- en bewakingssysteem van ECview

 • Zeer gebruiksvriendelijk
 • Rapportage in duidelijk leesbare taal, waarbij verslag en grafiek chronologisch worden weergegeven
 • Volledige ontzorging van uw energieportefeuille
 • Helder stappenplan tot optimalisering van uw energieverbruik en -kosten
 • 5 tot 30% besparing op uw jaarverbruik energie
 • Incl. onderzoek naar de energiekosten van uw energieleverancier, Netbeheerder en Meetbedrijf
 • Opzet monitoringsrapport is conform de eisen Informatieplicht RVO

Rapportage energiemanagement van ECview

 • Eenvoudig in PDF op te slaan of uit te printen
 • Inzicht in sluipverbruik (energieverbruik buiten bedrijfstijd)
 • Inzicht in de status van uw gebouw, elektrische en gasinstallatie
 • Inzicht in de gecontracteerde waardes gas en elektriciteit
 • Inzicht en advies over de stooklijn van uw gasinstallatie
 • Vergelijk op benchmark (eigen gebouwen en/of branchegenoten)
 • Inzicht in CO2 uitstoot
 • Energieverbruik per m2 BVO, m3, FTE, graaddagen etc.
 • Definitie en berekening van de geadviseerde besparingsmaatregelen

Aansluitingen voor klein- en grootverbruik

 • Datacollectie van uw hoofd- en tussenmeters gas en elektriciteit
 • Installatie van groot- en kleinverbruik tussenmeters
 • Onderhouden en ijken van door ECview geplaatste tussenmeters
 • Verlengen tegen gereduceerd maandbedrag van uw contract voor Meetdiensten van uw grootzakelijke aansluitingen
 • Wij verzorgen de aanvraag voor het 'verslimmen' van uw klein- en grootverbruikaansluitingen