Skip to the content

Meten is weten met het energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) voor grootverbruikers

Gebouweigenaren en -beheerders zijn door de overheid verplicht gesteld om een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) te implementeren in hun gebouwen. Grootverbruikers van energie moeten kunnen aantonen dat hun gebouwinstallaties geen energie verspillen. Het blijkt dat nog veel organisaties zich hier onvoldoende van bewust zijn, terwijl de hoogte van de boete voor rechtspersonen kan oplopen tot maar liefst € 20.250!

Voor het realiseren van energiebesparing in de gebouwde omgeving moeten gebouwen efficiënter worden in energieverbruik en daarbij is een energiemonitoringssysteem een verplicht hulpmiddel.

Het ECview energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) is krachtig in het samenstellen van overzichtelijke verbruiksrapportages.

Door het inzichtelijk maken van het verbruik van elektriciteit, aardgas en warmte in de vorm van tabellen en grafieken met het verbruik per tijdseenheid (kwartier, uur, dag, etmaal, week, maand, seizoen, jaar, decennium) kunt u middels de ECview software aanzienlijk besparen. Het energiemonitoringsysteem van ECview geeft u direct inzicht in het energiegebruik van uw vastgoed. Door verantwoord om te gaan met de beschikbare energie, kunt ook u duurzaam ondernemen. Er is winst te behalen wanneer u het energieverbruik van ‘gebouwgebonden installaties analyseert op frequente basis en daaraan conclusies kunt verbinden.

 

De voordelen van het ECview energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) voor u als grootverbruiker:
  • U beschikt eenvoudig en snel over overzichtelijke verbruiksrapportages van uw gebouw(en).
    U kunt een relatie leggen tussen het verbruik per m2, per tijdseenheid en de diverse verbruikers in een gebouw (of zelfs in meerdere gebouwen op verschillende locaties!)
  • Met het softwaresysteem van ECview kunt u snel 'weglekkend' verbruik ontdekken en de effecten van energiebesparende maatregelen analyseren en bewaken.
  • Wanneer u snel ingrijpt op energie efficiëntie, kunt u profiteren van een directe kostenbesparing.
  • Het softwaresysteem beschikt over een grote variatie in modules en functionaliteiten, om u erop te attenderen waarop besparingen te behalen zijn, welke maatregelen daarvoor nodig zijn en wat de bijbehorende investering is.
  • In verreweg de meeste gevallen betaalt de investering zich in een kort tijdsbestek terug.
  • Inzicht in uw energieverbruik en de adviezen van onze energie-adviseurs over energie efficiëntie, bieden aanknopingspunten voor energiebesparing en verduurzaming van uw organisatie.

Maak een afspraak met onze energie-adviseur!